Grupa zakupowa - Ubezpieczenia grupowe


 

W ramach tej grupy zakupowej został wynegocjowany autorski program ubezpieczeniowy dedykowany wyłącznie dla pracowników Firm zrzeszonych w Podkarpackim Klubie Biznesu. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje on następujące grupy ryzyka:

 1. zgon ubezpieczonego,
 2. osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego),
 3. zgon małżonka ubezpieczonego,
 4. zgon dziecka ubezpieczonego,
 5. zgon noworodka,
 6. zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 7. urodzenie się dziecka ubezpieczonemu,   
 8. wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy),
 9. powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego,
 10. dzienne świadczenie szpitalne,
 11. zgon rodzica ubezpieczonego,
 12. zgon rodzica małżonka ubezpieczonego,
 13. zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca,
 14. zgon ubezpieczonego na skutek udaru mózgu,
 15. zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku.      

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do grupy, prosimy o kontakt z Koordynatorami.